—— r e c e p t—— 
 

 

De vrouwelijke Yogi die nooit eet(…)
“Laat mij uit uw eigen mond horen, Moeder, leeft u zonder voedsel?”
“Dat is waar.” Zij zweeg enkele ogenblikken; haar volgende opmerking toonde, dat zij innerlijk met rekenkunde had geworsteld.
“Vanaf de leeftijd van twaalf jaar vier maanden tot aan mijn tegenwoordige leeftijd van acht en zestig – dus meer dan zes en vijftig jaar – heb ik niets gegeten of gedronken.”
“Wordt u nooit in verzoeking gebracht om te eten?”
“Als ik een verlangen naar voedsel voelde, zou ik moeten eten.” Eenvoudig maar waardig sprak zij deze axiomatische waarheid uit, die al te goed bekend was in een wereld, die draait om drie maaltijden per dag. *)

*) Het door Giri Bala verworven vermogen om zonder voedsel te leven wordt in Patanjali’s Yoga Soetra’s 3:31 genoemd. Zij past een bepaalde ademoefening toe die inwerkt op de visoeddha chakra, het vijfde centrum van fijne energieën, in de ruggengraat. Deze visoeddha chakra, die tegenover de keel ligt, beheerst het vijfde element, akash of ether, die in de atomaire tussenruimte tussen de lichaamscellen doordringt. Concentratie op deze chakra (“wiel”) stelt de godzoeker in staat van de in de ether aanwezige energie te leven. Therese Neumann leeft ook zonder grofstoffelijk voedsel te gebruiken en beoefent geen wetenschappelijke yogatechnieken om niet te eten. De verklaring voor dit verschil ligt verborgen in het ingewikkelde persoonlijke karma van de enkeling. Vele levens die aan God gewijd waren liggen achter Therese Neumann en Giri Bala, maar de wijzen waarop zij god tot uitdrukking brengen zijn verschillend. Van de christelijke heiligen die zonder voedsel leefden (zij waren ook gestigmatiseerd) mogen hier de volgende worden genoemd: de heilige Lidwina van Schiedam, de Zalige Elisabeth van Rent, St. Catherina van Siena, Dominica Lazarri, de zalige Angela van Foligno en de in de 19e eeuw levende Louise Lateau. De heilige Nikolaas van Flüe (broeder Klaus, een kluizenaar uit de 15e eeuw, wiens dringend pleidooi voor eenheid het Zwitserse eedgenootschap redde) heeft twintig jaar zonder voedsel geleefd.
Uit: De vrouwelijke yogi die nooit eet.
Paramahansa Yogananda, autobiografie van een yogi.