——— O r g a n i s a ti e ———

 

Picknickeiland

Picknicken is een bezigheid zo oud als de mensheid. Een kleedje, iets te eten en drinken, een mooie plek en je kan beginnen.Waarom dan dit project waarbij aan tien kunstenaars is gevraagd om een picknickplek te ontwerpen voor een locatie op Schouwen-Duiveland?Steeds meer blijkt dat het platteland, de akkers en de weilanden niet alleen gebruikt worden voor voedselproductie. Veel boeren zoeken andere vormen en nieuwe mogelijkheden om het platteland te kunnen gebruiken.Veel, heel veel kunstenaars hebben zich door de eeuwen heen laten inspireren door het platteland. Zij laten mensen door middel van hun schilderijen, beeldhouwwerken of films, dus door hun manier van kijken, zien hoe mooi en fascinerend de polders, de dijken, het graan, de boomgaarden, een koe of een kudde schapen kunnen zijn.Het lijkt erop alsof stedelingen steeds meer vervreemden van het platteland. Door de combinatie van kunst, het platteland en picknicken meent de Stichting Zonnestraal (initiatiefnemer van dit project) een natuurlijke manier gevonden te hebben om samen met kunstenaars te laten zien hoe mooi het op Schouwen-Duiveland is. Deze web-site laat de ontwerpen voor de toekomstige picknickplekken zien. Er zijn picknick recepten van de deelnemende kunstenaars aan toegevoegd. Alvast om een voorproefje te nemen op wat komen gaat. Veel plezier ermee.

Jaap Verseput voorzitter Stichting Zonnestraal

Contactpersoon: Jaap Verseput, Schapenweg 1, 4316 PK Zonnemaire.
T 0111 401203 M 0620031903 E info@zonnemaire.com
Start
Zes jaar geleden is het idee ontstaan om picknickplekken te laten ontwerpen door kunstenaars en deze plekken te realiseren op 10 plaatsen op Schouwen-Duiveland.

Schaduwkant
Dit project is tamelijk uniek in Nederland en de gemeente maakt zich sterk om dit project gerealiseerd te krijgen. Uniek zijn is zeer positief voor het plattelandstoerisme en cultuurtoerisme. Uniek zijn heeft ook een ‘schaduwkant’. Ik zal dit laatste toelichten.

Toelichting
In januari 2003 was de opening van de tentoonstelling van het picknickplekproject door toenmalige staatssecretaris van Leeuwen. Deze tentoonstelling werd gehouden in het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Schouwen-Duiveland.
Na deze tentoonstelling is stichting Zonnestraal in overleg gegaan met het waterschap Zeeuwse Eilanden en de gemeente over de benodigde vergunningen. Het project is dusdanig uniek dat bij de gemeente uitgezocht moest worden of een picknickplek wel of geen bouwwerk is. De gemeente kampt met een achterstand op het terrein van ruimtelijke ordening. De complexiteit van het project en de achterstand hebben bijgedragen aan de vertraging.
Daarnaast dient het waterschap eerst ontheffingen te verlenen voor de picknickplekken, alvorens de gemeente een bouwvergunning kan afgeven.
Het waterschap wil terecht niet verantwoordelijk zijn voor het beheer van de kunstwerken. De stichting heeft toen de gemeente gevraagd om deze verantwoordelijkheid over te nemen. Alvorens dit te kunnen toezeggen moest hiervoor financiële middelen gezocht worden. Hiervoor is een dekking in de lopende begroting gevonden. Echter vanwege het onverwachte vertrek van een wethouder van cultuur heeft dit helaas weer tot vertraging geleid. Al met al stelt de gemeente een budget van € 50.000 beschikbaar voor het beheer van de kunstwerken. Hiermee is voldaan aan de eis van het waterschap Zeeuwse Eilanden. Deze heeft vervolgens onlangs ontheffingen afgegeven. De gemeente is vanaf het begin voornemens geweest om de vergunningen te verlenen. De vergunningprocedure is dan ook in gang gezet.

Complex
Bij de uitvoering van het project in de 2e fase (bouwfase) zijn we op verschillende manieren geconfronteerd met de complexiteit ervan. Ogenschijnlijk leek het allemaal heel eenvoudig, maar niets is minder waar.
Binnen het project hebben we met meerdere instanties te maken en binnen deze instanties met verschillende afdelingen. Helaas verloopt de communicatie tussen die afdelingen niet altijd naar wens en soms spreken deze elkaar zelfs tegen! Hierdoor heeft de organisatie veel tijd verloren.
Zo is er bij elke stap bij de realisering onbedoeld vertraging opgelopen.

Voorwaarden
Al vanaf het begin zijn wij in contact met het waterschap. Het waterschap heeft terecht een aantal voorwaarden gesteld aan de realisatie. Een belangrijke is dat zij niet verantwoordelijk willen zijn voor het beheer van de kunstwerken. Gelukkig dat de gemeente na veel lobbywerk (en tijd!) een budget beschikbaar wil stellen voor het beheer. Na ook aan de andere eisen te hebben voldaan heeft het waterschap onlangs ontheffingen op het keur afgegeven. Deze ontheffingen zijn nodig om bij de gemeente een bouwvergunning aan te vragen. De gemeente heeft al in een eerder stadium aangegeven dat zij hieraan medewerking wil verlenen. De bouwvergunningen voor de eerste drie picknickplekken zijn binnen.


Start
Begin januari 2004 kan worden gestart met de bouw van de eerste drie plekken. Ondertussen zijn we natuurlijk druk bezig om financiële dekking voor de overige zeven plekken te realiseren. Zodra we hiervoor de toezegging hebben ontvangen zullen we wederom de procedure starten voor de bouwvergunningen. Deze zullen naar verwachting wat soepeler en sneller kunnen verlopen.